ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
اخبار
اخبار
تکذيب مطالب نسبت داده شده در خصوص رد صلاحيت‌ها به حجت الاسلام قرائتي
2016-02-04 : تاریخ درج
توجه! ... توجه! ... توجه!
اخیرا در فضای مجازی مطلبی در خصوص رد صلاحيت‌ها به حجت الاسلام قرائتی نسبت داد می‌شود که ایشان ضمن تکذیب آن، ملت مسلمان ایران را به هوشیاری در برابر توطئه دشمنان در تضعیف جایگاه شورای محترم نگهبان دعوت کرده‌اند.