ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
کسب علم یا اخذ مدرک؟ 1396/9/23

1- معلّمی، عبادت است
2- خاطره‌ای از شهید دکتر بهشتی
3- عدم مقایسه معلّمی با دیگر مشاغل
4- نقش آموزش در پیشرفت بشر
5- اهمیت تربیت در کنار تعلیم
6- خطر غفلت از داشته‌ها و استعدادها
7- مهارت آموزی در کنار دانش اندوزی