ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور


سخن روز

 
 
 
 

درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن پنجشنبه‌ها ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز یکشنبه ساعت 20 از سیمای قرآن
 
 موضوع: عوامل بدعاقبتی
قرآن در مورد خوش عاقبتی می‌گوید: «إِنَ‏ الْحَسَناتِ‏ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات‏» (هود/114) کار خوب که کردی باعث می‌شود کار بدت پاک شود. «يُبَدِّلُ‏ اللَّهُ‏ سَيِّئاتِهِمْ حَسَنات‏» (فرقان/70) افرادی کار غلط کردند اما خدا کار غلط آنها را تبدیل به حسنه می‌کند. مثل آب لجنی که در باغچه فرو می‌رود و به گل تبدیل می‌شود. آب کثیف فرو می‌رود و گل در می‌آید. این تبدیل می‌شود، بدی‌ها به خوبی‌ها! مثل ساحرانی که در دربار فرعون آمدند و با سحر و جادو آبروی موسی را بریزند و بعد خودشان به حضرت موسی ایمان آوردند. این نمونه‌ها را گفتیم.
اما عاقبت به شر هم آیاتی گفتیم که نمونه‌اش این است، «آمَنُوا ثُمَ‏ كَفَرُوا» (نساء/137) در قرآن داریم، مؤمن بود ولی بد عاقبت شد. «ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْل‏» (بقره/51) گوساله پرست شد. ریشه بدعاقبتی را شروع کنیم تا در ده بیست دقیقه، من اینجا 23 عامل را یادداشت کردم.


اخبار
شعر موسی و شبان مولوی صد درصد ضد قرآن است
تجلیل از ۴۰ سال فعالیت حجت‌الاسلام قرائتی در رسانه ملی
دانشگاه جامع علمی كاربردی نیاز جامعه امروز است
تجلیل از حجت‌الاسلام قرائتی در همایش قرآن در قم
تجلیل از مقام علمی و تبلیغی استاد قرائتی