ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور


سخن روز

 
 
 
 

درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن هر روز ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز شنبه حدود ساعت 16:55از سیمای قرآن
 
موضوع: سیمای اهل ایمان در قرآن
1- پاک کردن نام پیامبر در صلح حدیبیّه
2- رابطه‌ی مؤمنان با یکدیگر و کافران
3-تلاش مؤمن برای دنیا و آخرت
4- استقلال و عدم وابستگی اهل ایمان
5- درجات متفاوت اهل ایمان
6- تأکید و تکرار رحمت در قرآن و نماز
7-  خاطره‌ای از مرحوم آقای ابوترابی
 

اخبار
خدمت به مردم هویت روحانیت است/ به روحانی بودن افتخار می کنم
احیای نماز مشکلات اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهد
طلاب به تهذیب و تفسیر در کنار تفسیر قرآن توجه ویژه داشته باشند
باید از ظرفیت مساجد در اقامه نماز استفاده کرد/ همه مسئول اقامه نماز هستند
هیچ زمانی به اندازه امروز جامعه نیاز به آخوند نداشته است