ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور


درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن هر روز ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز شنبه حدود ساعت 16:40از سیمای قرآن
 
موضوع: راه خود یا راه خدا؟
1- دین و آیین، در زندگی همه انسان‌ها
2- راه خود و دیگران، همراه با خطا و پشیمانی
3- آفات و آسیب‌های نظام قانون‌گذاری بشری
4- پیروی از اکثریت، در مسایل اجتماعی، نه اعتقادی
5- سفارش اسلام، تبعیت از امامان معصوم علیهم‌السلام
6- قوانین الهی، فطری است و پایدار
7- هستی برای بشر، و بشر برای بندگی خدا
8- حمایت زبانی، همراه با تسلیم‌بودن عملی


اخبار
نماز خواندن در کنار دانش‌ آموزان از مصادیق امر به‌ معروف عملی است
بزرگ ترین سرمایه انسانی در دستان معلمان جامعه است
محتوای کتاب‌های درسی باید تغییر کند
ویژگی های یک پژوهش خوب از دیدگاه استاد قرائتی
۱۴ اقدام دشمن برای نابودی اسلام